Belgian Society of Radiology News

'Radiologen rekenen onterecht borstonderzoeken aan' - 'Deze fraude moet aangepakt worden'

In “Artsenkrant verscheen deze morgen: “Radiologen rekenen onterecht borstonderzoeken aan” en “Deze fraude moet aangepakt worden”, waarin vermeende standpunten van de Belgische Vereniging voor Radiologie vermeld worden. De waarheid is echter dat de BVR heeft hier helemaal nog geen discussie over gevoerd heeft, laat staan er een standpunt over ingenomen heeft, bij gebrek aan concrete info. Om welk(e) onderzoek(en) gaat het precies? Voor welke indicaties? Om hoeveel prestaties gaat het? Hoeveel radiologen en/of connexisten voeren die onderzoeken uit? Het is uiteraard aan de controle-instanties van het RIZIV om dit uit te klaren en als er inderdaad fraude aan het licht zou komen, dan zal de Belgische Vereniging voor Radiologie dat erkennen en ten stelligste betreuren. Maar op basis van de schaarse informatie die actueel beschikbaar is, kan de BVR werkelijk geen enkele uitspraak doen en al zeker niet dat het om “heuse fraude” gaat.

Aan Artsenkrant werd intussen gevraagd deze verduidelijking aan hun lezerspubliek kenbaar te maken.


Ce matin, l’Artsenkrant a publié: « Radiologen rekenen onterecht borstonderzoeken aan » et « Deze fraude moet aangepakt worden » dans lequel sont indiqué des points de vue présumés de la Société Belge de Radiologie.

En effet, la vérité est que la SBR n’a encore mené aucune discussion à ce sujet, et encore moins établi un point de vue, par manque d'informations concrètes. De quel(s) examen(s) s’agit-il précisément ? Pour quelles indications ? De combien de prestations s'agit-il ? Combien de radiologues et/ou de connexistes réalisent ces examens ? Il revient naturellement aux instances de contrôle de l’INAMI de clarifier cela, et si une fraude devait effectivement être révélée, alors la Société Belge de Radiologie le reconnaîtrait et le regretterait fortement. Mais sur la base des rares informations actuellement disponibles, la SBR ne peut faire aucune déclaration et ne peut certainement pas encore se prononcer sur le caractère frauduleux.

Entretemps, il a été demandé à l’Artsenkrant de communiquer cette clarification à ses lecteurs.

© 2019 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting